ХАӨМС-ийн ажиллагаа, ач холбогдлын талаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 13. 09 цаг 12 минут
Хүн ам, өрхийн бүртгэл болон хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн ажиллагаа, ач холбогдлын талаар аймгийн иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдээлэл хүргэх зорилгоор хэвлэлийн бага хурлыг 2014 оны 10-р сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын иргэний танхимд хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Орхон аймгийн их дээд сургуулиудын оюутнуудын дунд АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 13. 09 цаг 05 минут
Монгол улсад статистикийн алба байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтан Орхон аймгийн их, дээд сургуулиудын оюутнуудын дунд статистикийн танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохион байгуулав. Хэлтсийн даргын баталсан тэмцээний удирдамжийг аймаг дахь Технологийн сургууль, МУИС-ийн Орхон сургууль, Маргад дээд сургуульд өгч танилцууллаа. АХА тэмцээний статистик, эдийн засгийн 78 асуултыг хэлтсээс, 83 асуултыг МУИС-ийн Орхон сургуулийн санхүү, эдийн засгийн тэнхимээс боловсруулан, нийт 161 асуулт, хариултыг бэлтгэв. Удирдамжийн дагуу АХА тэмцээнийг 2014 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн 17.00 цагт МУИС-ийн Орхон сургуулийн байранд явуулж, их, дээд сургуулиудын 40 оюутан оролцсон.
Дэлгэрэнгүй

Худалдаа, үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг зарим нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 16. 16 цаг 36 минут
Худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2014 оны хяналт шалгалтын графикт зааснû äàãóó Çýñò áàãèéí Билгүүнжаргал ХХК, Угалз баянхангай ХХК, Õ¿ðýíáóëàã áàãèéí Сонж хүнсний дэлгүүр, Кодак гэрэл зургийн студи, Ñîãîîò áàãèéí Хустай халиун ХХК, Цагаанчулуут багийн Жирххайрхан ХХК, Уранзасал ХХК, Булаг багийн Молтын булаг ХХК-д 2014 оны 8-р сарын 14, 15-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар статистик мэдээг 22201.0 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй мэдээлсэн зөрчил илрүүлэн, зөрчилийг арилгуулж, сануулах арга хэмжээ авлаа. Мөн дээрх аж ахуйн нэгжүүдэд статистик мэдээний ач холбогдол, статистикийн тухай МУ-ын хуулийг таниулж, анхан шатны бүртгэл хөтөлж, хэрхэн статистик мэдээг үнэн зөв бодитой гаргахыг зааварлаж, зөвлөмж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 16. 16 цаг 33 минут
Сар бүр 213 нэрийн өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ тарифийг худалдаа үйлчилгээний 74 цэгээс цуглуулан судалгаа хийж үнийн идексийг тооцдог ба хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдхүүний үнийг долоо хоног бүр худалдааны 11 цэгээс цуглуулан судалж нийтэд мэдээлдэг. Сар бүр 213 нэрийн өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ тарифийг худалдаа үйлчилгээний 74 цэгээс цуглуулан судалгаа хийж үнийн идексийг тооцдог ба хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдхүүний үнийг долоо хоног бүр худалдааны 11 цэгээс цуглуулан судалж нийтэд мэдээлдэг.
Дэлгэрэнгүй

Статсистикийн хэлтсээс 2014 оны 9 сарын 10-нд хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 15. 10 цаг 28 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2014 оны эхний 8 сарын дүнгийн танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2014 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 10.30 цагт ЗДТГ-ын Иргэний танхимд хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбаяр удирдан зохион байгуулж явууллаа. Хуралд хэлтсийн дарга, салбар хариуцсан ажилтнууд оролцож сэтгүүлчдийн нэмэлт асуултанд хариулт тодруулгыг өглөө. Эхний 8 сарын дүнгийн танилцуулгыг аймгийн төсөв санхүү, ажилгүйдэл, ажил эрхлэлт, хэрэглээний үнэ тарифын индекс, банк мөнгө, зээл, нийгмийн халамж даатгал, эрүүл мэнд, гэмт хэрэг зөрчил, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын чиглэлээр мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбаяр мэдээллийг салбар тус бүр дээр гол гол үзүүлэлтээр слайд бэлтгэж проектороор харуулж, танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Статсистикийн хэлтсээс 2014 оны 8 сарын 8-нд хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2014 он 08 сар 11. 09 цаг 31 минут
2014 оны эхний 7 сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн дүнгийн танилцуулгаар 2014.08.08-ны өдрийн 11.00 цагт хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгууллаа. Хуваарийн дагуу хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Туул претензацийг бэлтгэн, хурлыг удирдан явуулж, хөгжлийн дүнгийн танилцуулгыг хийн, хэлтсийн салбар хариуцсан ажилтнууд оролцож сэтгүүлчдийн асуултад хариулж нэмэлт мэдээллийг өглөө.
Дэлгэрэнгүй

АХС-ны 2014 оны 2 дугаар улирлын үр дүн

Нийтэлсэн: 2014 он 08 сар 11. 09 цаг 01 минут
ҮСХ нь “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа (АХС)" -г олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу 2006 оноос эхлэн улирлаар явуулж байгаа нь Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болж байна. Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд /хуучнаар/-ын 2009 оны 01/68/94 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”ын дагуу АХС-ны асуулга, зааврыг шинэчлэн баталж, 2009 оны 3 дугаар улирлаас эхлэн уг аргачлалын дагуу судалгааг явуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Статсистикийн хэлтсээс 2014 оны 6 сарын 11-нд хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2014 он 06 сар 25. 19 цаг 50 минут
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн эхний 5 сарын танилцуулгаар 6-р сарын 12-ны өдрийн 10:30 цагаас Аймгийн ЗДТГ-ын иргэний танхимд хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Хурлыг хуваарийн дагуу ажилтан Б.Ууганцэцэг пресентейшн бэлтгэн танилцуулга хийж, удирдан зохион байгууллаа. Хэлтсийн салбар хариуцсан ажилтнууд оролцож сэтгүүлчдийн асуултад хариулж нэмэлт мэдээллийг өглөө. Хуралд аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй телевизүүд ирж оролцлоо. Үүнд: “Номин” , “ТВ10”, “MBS”, “ETB”, “Тусгал”, “Мэдээллийн бирж” телевиз, “Нар туссан цаг” сонины сэтгүүлчид байлцлаа. Хурлын дараа сурвалжлагч нар бүртгэлтэй ажилгүйчүүд болон үнийн мэдээллийн талаар нэмэлт мэдээлэлийг холбогдох ажилтнуудаас тодрууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2020 оны 02-р сарын 19-ний байдлаар)

Үхрийн ястай мах 10667 төг.кг
Хонины ястай мах 8767 төг.кг
Ямааны ястай мах 7500 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1167 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2233 төг.кг
Шингэн сүү 2500 төг.л
Ноолуур 60000 төг.кг
Боодолтой өвс  7000 төг.25кг
Бензин, А-80 1740 төг.л
Бензин, А-92 1840 төг.л
Дизелийн түлш 2470 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс