"СТАТИСТИКИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, ЗӨВЛӨМЖ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 25. 03 цаг 02 минут
Хэлтсийн дарга Б.Туулаар батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2018.09.24-ны өдөр хэлтсийн салбар хариуцсан ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Пүрэвмаа удирдан явуулсан бөгөөд “Статистикийн хяналт шалгалт хийх аргачлал, зөвлөмж”сэдвээр хичээл заав. Энэ сургалтаар хяналт шалгалтыг хэрхэн хийх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ хэрхэн илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргах, шалгалтын мөрөөр ямар арга хэмжээ авах, үр дүн тайланг хэрхэн тайлагнах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Мөн сургалтын сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ажилтнуудын асуултанд хариулт өгч, харилцан ярилцав. Сургалтын дараа ажилтнуудад ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргах, удирдамжийн загварыг файл хэлбэрээр өгөв.
Дэлгэрэнгүй

ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 25. 01 цаг 20 минут
Худалдааны салбарын инфографик мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 25. 01 цаг 06 минут
Аж үйлдвэрийн салбарын инфографик мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 13. 07 цаг 57 минут
Хэлтсийн дарга Б.Туулаар батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2018.09.12-ны өдөрОрхон аймаг дахь Гаалийн газрын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Пүрэвмаа, мэргэжилтэн Б.Ууганцэцэг нар удирдан явуулсан бөгөөд “Статистикийн цагаан толгой”, “Сатистикийн мэдээллийн тархаалт” сэдвээр заав. Энэ сургалтаар гаалийн газрын ажилтнуудад статистикийн үзүүлэлт, төрөл, ойлголт, статистик мэдээллийн тархаалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Мөн сургалтын 2 сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ажилтнуудаас асуусан асуултанд хариулт өгөв.
Дэлгэрэнгүй

ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 10 цаг 11 минут
2018 оны эхний 8 сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн дүнг танилцуулах хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 11-ны өдрийн 11.00 цагаас Нутгийн удирдлагын ордоны "Ажлын танхим"-д зохион байгууллаа. Хурлыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Пүрэвмаа удирдан явуулж, хэлтсийн салбар хариуцсан ажилтнууд оролцов. Төсөв санхүү, аж үйлдвэр, барилга, нийгмийн салбарын үзүүлэлтүүдээр перезентаци бэлтгэн танилцуулав. Хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд гарсан ололттой болон анхааралтай асуудлыг дүгнэсэн нэгдсэн дүн, төсөв, эрүүл мэнд, хэрэг зөрчил, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Пүрэвмаа, аж үйлдвэр, барилгын салбарын дүнгээр Б.Ууганцэцэг мэдээлэл хийлээ. Хурлын нэгдсэн мэдээллээр Хэлтсийн дарга Б.Туул орон нутгийн "Номин" телевизэд ярилцлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

“ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОГРАММ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 29. 02 цаг 25 минут
Хүн ам, өрхийн мэдээллийг шинэчлэх, мэдээллийн санг баяжуулах ажлын хүрээнд сум, багийн ажилтнуудад зориулсан “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн хэрэглээ, программ” сэдэвт сургалтынхөтөлбөрийг аймгийн Засаг даргын орлогч С.Батжаргал даргаар батлуулан, сургалтыг 2018.08.17-ны өдөр Нутгийн удирдлагын ордон”-ы Хурлын зааланд зохион байгууллаа. Сургалтанд сумдын статистик хариуцсан 3ажилтан, 24 багийн ХАӨМС хариуцсан Засаг дарга, зохион байгуулагч нар, тус хэлтсийн 4 ажилтан оролцов.
Дэлгэрэнгүй

ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 10. 03 цаг 34 минут
2018 оны эхний 7 сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн дүнг танилцуулах хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10.00 цагаас “Нутгийн удирдлагын ордон”-ы хурлын зааланд зохион байгууллаа. Хурлыг хэлтсийн дарга Б.Туул удирдан явуулж, хэлтсийн салбар хариуцсан ажилтнууд оролцов. Төсөв санхүү, аж үйлдвэр, барилга, нийгмийн салбарын үзүүлэлтүүдээр перезентаци бэлтгэн танилцуулав. Хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд гарсан ололттой болон анхааралтай асуудлыг дүгнэсэн нэгдсэн дүн, төсөв, эрүүл мэнд, хэрэг зөрчил, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хэлтсийн дарга Б.Туул, ахлах мэргэжилтэн М.Пүрэвмаа аж үйлдвэр, барилгын салбарын дүнгээр мэдээлэл хийлээ. Хуралд аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй EBS телевиз оролцон мэдээлэл, бичлэг авав. Бусад телевиз амарсан байна. Мөн иргэдэд эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн дүнгийн талаарх мэдээллийг хүргэх зорилгоор хэвлэлийн бага хурлын бичлэгийг etpost. вэб сайтад байршуулав.
Дэлгэрэнгүй

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 27. 02 цаг 42 минут
Аймгийн ЗДТГ-ын дарга бөгөөд Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга Д.Соёлчхүүгээр батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2018.07.25-ны өдөр тус хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгуулсан ба хэлтсийн ажилтнууд бүрэн (11хүн, 100%) хамрагдлаа. Уг сургалтаар аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Баянжаргал нь УИХ-аас 2017.12.07-ны өдөр шинэчлэн баталсан “Төрийн албаны тухай хууль” болон “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”, “Ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн ил тод байдал” сэдвээр хичээл заав. Энэ сургалтанд хамрагдсанаар хэлтсийн ажилтнууд шинэчлэгдэн батлагдсан “Төрийн албаны тухай хууль”-д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, авлига, авлигын хэрэг, албан тушаалын хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс хэрхэн сэргийлэх, хүлээлгэх хариуцлага гэх мэт олон зүйлийг мэдэж авлаа. Мөн сургалтын 3 сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал бодлоо солилцлоо. Хэлтсийн ажилтнууд сургагч багш Ч.Баянжаргалыг хичээлийг их сонирхолтой хэлбэрээр зааж, их өгөөжтэй, мэдлэг өгсөн сайн сургалт боллоо гэж дүгнэн сургагч багшдаа талархал илэрхийлэн цаашдын ажил хөлдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөлөө.
Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2018 оны 11-р сарын 14-ний байдлаар)

Үхрийн ястай мах 6700 төг.кг
Хонины ястай мах 5767 төг.кг
Ямааны ястай мах 5100 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1100 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2233 төг.кг
Шингэн сүү 1600 төг.л
Ноолуур 80000 төг.кг
Бензин, А-80 1847 төг.л
Бензин, А-92 1987 төг.л
Дизелийн түлш 2380 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс