Долоо хоногийн үнийн мэдээ


/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2017 оны 10 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/04 10/11    
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6000

5500

   
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4800 4500    
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4000 4000    
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100    
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233    
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267    
7 Шингэн сүү, л 1000 1000    
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000    
                                      - Бор 45000 45000    
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500    
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650    
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750    

2017 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/06 09/13 09/20 09/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6500

6500

5933 5933
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5500 5333 5000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4333
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2200 2200 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 45000 45000
                                      - Бор 50000 50000 45000 45000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 8 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/01 08/09 08/16 8/23
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6500

6500

6167

6500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5500 5267 5600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2200 2200 2200
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 50000 50000 50000
                                      - Бор 45000 50000 50000 50000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 7 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/05 07/19 07/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7167

7167

6600

2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 633 6333 5600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5000 5000 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 800 800 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000
                                      - Бор 45000 45000 45000
                                      - Холимог      
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750

2017 оны 6 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/07 06/14 06/21 06/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7700

7700 7167 7167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 6667 6500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6500 6500 6000 4933
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 50000 45000
                                      - Бор 45000 45000 45000 45000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 5 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/03 05/10 05/17 05/24 05/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7167

7800 7800 7700 7700
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6833 7600 7500 7500 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5167 6500 6500 6000 6500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1800 1600 1300 1200 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 55000 55000 50000 50000
                                      - Бор 60000 50000 50000 50000 50000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750 1750

2017 оны 4- р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/05 04/12 04/19 04/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7000

7800 7333 7333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6333 7600 7833 7000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5167 6167 5167 5167
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1500 1600 1800 1600
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 85000 83000 75000 65000
                                      - Бор 80000 80000 70000 60000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 3-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/03 03/09 03/15

03/23

03/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7000

6667 6833 7167

6833

2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6333 6333 6333 6333 6333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5500 5500 5500 5000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1033 1033 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 2500 2000 1800 1600 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 65000 90000
                                      - Бор 40000 40000 40000 60000 90000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750 1750

2017 оны 2-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/01 02/08 02/15

02/22

1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5833

6333 6500 7333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5100 5500 5933 6333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3800 4550 4800 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1033 1033 1033
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267 2267
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1750 1750 1750

 

2017 оны 1-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/04 01/11 01/18 01/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5867

6167 6167 6000
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4800 5100 5100 5100
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3800 3800 3800 3800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2300 2300 2300 2300
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 2000 1800 1800 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 12-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/07 12/14 12/21 12/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5333

5167 5167 5100
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4700 4700 4567 4533
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3700 3700 3700 3450
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2300 2300 2300 2300
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1600 1800 1900 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 11-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5500

5500 5333 5333 5333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4767 4700 4633 4700 4867
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4000 4000 4000 4000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2300 2300 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1300 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 10-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/05 10/12 10/19
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Заавар, аргачлал
  Динамик судалгаа
  Програм хангамж (мэдээ)
  ХАӨМС-ийн талаарх бичиг, баримтууд
 

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны

завсрын тооллогын талаар

 

Албан бичиг болон бусад эрх зүйн

баримт, бичгүүд

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2017 оны 10-р сарын 11-ны байдлаар)

Үхрийн ястай мах 5500 төг.кг
Хонины ястай мах 4500 төг.кг
Ямааны ястай мах 4000 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1100 төг.кг
Элсэн чихэр 2233 төг.кг
Цагаан будаа 2267 төг.кг
Шингэн сүү 1000 төг.л
Ноолуур 45000 төг.кг
Бензин, А-80 1500 төг.л
Бензин, А-92 1650 төг.л
Дизелийн түлш 1750 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

 

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс