Долоо хоногийн үнийн мэдээ


/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2017 оны 2-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/01 02/08 02/15  
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5833

6333 6500  
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5100 5500 5933  
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3800 4550 4800  
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1033 1033  
5 Элсэн чихэр, кг 2267 2267 2267  
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200  
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000  
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000  
                                      - Бор 40000 40000 40000  
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1500 1500  
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1650 1650  
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1750 1750  

 

2017 оны 1-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/04 01/11 01/18 01/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5867

6167 6167 6000
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4800 5100 5100 5100
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3800 3800 3800 3800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2300 2300 2300 2300
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 2000 1800 1800 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 12-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/07 12/14 12/21 12/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5333

5167 5167 5100
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4700 4700 4567 4533
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3700 3700 3700 3450
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2300 2300 2300 2300
6 Цагаан будаа, кг 2200 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1600 1800 1900 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 11-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

5500

5500 5333 5333 5333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4767 4700 4633 4700 4867
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4000 4000 4000 4000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2300 2300 2200 2200 2200
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1300 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1583 1583 1583 1583 1583
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 10-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/05 10/12 10/19 09/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6333

6100 5500 5500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5333 4767 4767
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2167 2167 2233 223
6 Цагаан будаа, кг 2233 2500 2300 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 9-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/07 09/14 09/21 09/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6333

6333 6333 6333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5333 5333 5500 5500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2167 2167 2167 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 800 800 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 45000 45000
                                      - Бор 40000 40000 40000 40000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 8-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/03 08/10 08/17 08/24 08/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6667

6667 6667 6333 6333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5667 5667 5500 5333 5333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4400 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2000 2133 2167
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 800 800 800 800 800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 50000 50000 50000
                                      - Бор 45000 45000 45000 45000 45000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 7-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/06 07/20 07/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7267

7500 7167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6167 6167 5667
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5300 5300 5000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1500 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2300
7 Шингэн сүү, л 800 800 800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 5000
                                      - Бор 5 45000 45000
                                      - Холимог      
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690

 

2016 оны 6-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/08 06/15 06/22 06/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7233

7233 7833 7833
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6167 6433 6533 6633
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5300 5300 5500 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1500 1500 1500 1500
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1600 1500 800 1
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 50000 50000
                                      - Бор 45000 45000 45000 45000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 5-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/04 05/11 05/18 05/25 05/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7767

7767 7667 7667 7333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7100 7033 6833 6833 6600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5800 5800 5800 5500 5300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1500 1500 1500 1500 1500
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1600 1500 1000 1000 800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 63000 63000 55000 50000 50000
                                      - Бор 59000 59000 50000 45000 45000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 4-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/06 04/13 04/20 04/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

7167

7167 7667 7667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7167 7033 7500 7100
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4800 5800 5800 5800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1500 1500 1500 1500
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 58000 60000 62000 63000
                                      - Бор 53000 55000 58000 59000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

 

2016 оны 3-р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/02 03/09 03/16 03/23 03/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6333

6333 6667 6333 6833
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5867 5867 6300 6400 6500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1500 1500 1500 1500 1500
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 50000 50000 50000 50000 52000
                                      - Бор 45000 45000 45000 45000 45000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1473 1473 1473 1473 1473
10 Бензин, А-92, 1 литр 1587 1587 1587 1587 1587
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1690 1690 1690 1690

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

  Мэдээ тайлангийн маягт
  Заавар, аргачлал
  Динамик судалгаа
  Програм хангамж (мэдээ)
  ХАӨМС-ийн талаарх бичиг, баримтууд
 

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны

завсрын тооллогын талаар

 

Албан бичиг болон бусад эрх зүйн

баримт, бичгүүд

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2016 оны 2-р сарын 15-ны байдлаар)

Үхрийн ястай мах 6500 төг.кг
Хонины ястай мах 5933 төг.кг
Ямааны ястай мах 4800 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1033 төг.кг
Элсэн чихэр 2267 төг.кг
Цагаан будаа 2200 төг.кг
Шингэн сүү 2000 төг.л
Ноолуур 45000 төг.кг
Бензин, А-80 1500 төг.л
Бензин, А-92 1650 төг.л
Дизелийн түлш 1750 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

 

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс