Долоо хоногийн үнийн мэдээ


2021 оны 02р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/03 02/10 02/17 02/24
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

10833

11000

10667

10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8767 9333 9333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1300 1300 1300 1300
5 Элсэн чихэр, кг 2500 2500 2500 2500
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 10000 10000 10000

10000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1427

1427

1427

1427
11 Бензин, А-92, 1 литр 1490 1490 1490 1490
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2060 2060 2060 2060

2021 оны 01р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/06 01/13 01/20 01/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

10500

10167

10333

10333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 8500 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6900 7300 7300 7300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1300 1300 1300 1300
5 Элсэн чихэр, кг 2200 2200 2200 2500
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 10000 10000

10000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1360

1360

1407

1427
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1477 1490
12 Дизелийн түлш, 1 литр 1960 1960 2027 2060

2020 оны 12р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/02 12/09 12/16 12/23 12/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9167 9167

10000

10000 10000
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7667 7667 8000 8000 8167
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 7000 6750 6750 6900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1300 1300 1300 1300 1300
5 Элсэн чихэр, кг 2200 2200 2200 2200 2200
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1500 1500 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

9000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1360

1360

1360

1360 1360
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1420 1420 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 1960 1960 1960 1960 1960
             

2020 оны 11р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/04 11/11 11/18 11/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9167 9167 9167 9167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7667 7667 7667 7667
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 7000 7000 7000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1300 1300 1300 1300
5 Элсэн чихэр, кг 2200 2200 2200 2200
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1500 1500 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1360

1360

1360

1360
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1420 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 1960 1960 1960 1960

2020 оны 10р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/07 10/14 10/21 10/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9167 9167 9333 9167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7767 7767 7667 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 6750 6750 6750
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1300 1300
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2200 2200
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1360

1360

1360

1360
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1420 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 1960 1960 1960 1960

2020 оны 09р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9667 9333 9333 9167 9167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8100 8333 8167 8100 7833
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 7300 7250 7250 7250
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1933 1933 1933 1933
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1000 1200 1200 1200 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

9000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1413

1373

1373

1360 1360
11 Бензин, А-92, 1 литр 1463 1430 1420 1420 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2110 2010 1960 1960 1960

2020 оны 08р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/05 08/12 08/19 08/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10667 9833 9833 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8667 8100 8333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7750 7500 7500 7000
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1413

1413

1413

1413
11 Бензин, А-92, 1 литр 1463 1463 1463 1463
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2103 2103 2103 2103

2020 оны 07р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/01 07/08 07/15 07/22 07/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11500 10667 11167 10500 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9867 9333 10000 9500 8833
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 8000 7750 7750
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2500 2500 2500 2500 2500
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1200 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

9000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1367

1367

1370

1370 1370
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1413 1413 1413
12 Дизелийн түлш, 1 литр 1910 2010 2003 2003 2103

2020 оны 06 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/03 06/10 06/17 06/23
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11333 12000 11833 11667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 10333 10000 9833 9933
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 8150 8250 8250 7900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2533 2533 2533 2500
7 Шингэн сүү, л 1500 1500 1200 1300
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 50000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1367

1367

1367

1367
11 Бензин, А-92, 1 литр 1420 1420 1420 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2010 2010 1910 1910

2020 оны 05 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/06 05/13 05/20 05/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10000 9833 9833 10167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 10100 9933 10167 10000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7900 7800 7800 7800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 2000 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2533 2533 2533 2533
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000 52000 52000
                               - Бор 52000 50000 50000 50000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000 9000

9000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1417

1417

1417

1367
11 Бензин, А-92, 1 литр 1480 1480 1480 1420
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2170 2170 2170 2010

2020 оны 04 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/01 04/08 04/15 04/22 04/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10333 10167 11000 11000 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8867 8867 10100 10100 9933
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 8000 7500 7500 7800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2533 2533 2533 2533 2533
7 Шингэн сүү, л 2000 2500 2000 2000 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 50000 50000 50000 50000
                               - Бор 65000 50000 45000 45000 45000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 8500 9000 9000

9000

9000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1693

1693

1417

1417 1417
11 Бензин, А-92, 1 литр 1790 1790 1480 1480 1480
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2170 2170 2170

2020 оны 03 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/04 03/11 03/18 03/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10667 10667 10833 10333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8767 8933 8867 8867
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1167 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2233 2533 2533 2533
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 7000 8500 8500

8500

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1697
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1790
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470

2020 оны 02 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/05 02/12 02/19 02/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9767 10667 10667  
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8767 8767  
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500  
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1167 1167 1167  
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800  
6 Цагаан будаа, кг 2233

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

Өрхийн нийгэт эдийн засгийн судалгаа,

Ажиллах хүчний судалгаадаа 

идэвхтэй оролцоорой.

         (2021 оны 02-р сарын 24-ний байдлаар)

Үхрийн ястай мах 10667 төг.кг
Хонины ястай мах 9333 төг.кг
Ямааны ястай мах 7500 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1300 төг.кг
Элсэн чихэр 2500 төг.кг
Цагаан будаа 2500 төг.кг
Шингэн сүү 2500 төг.л
Ноолуур 52000 төг.кг
Боодолтой өвс  10000 төг.25кг
Бензин, А-80 1427 төг.л
Бензин, А-92 1490 төг.л
Дизелийн түлш 2060 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

 Салбарын инфографик мэдээлэл 2015 - 2019 он

 Сарын инфографик мэдээлэл

 

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс