Долоо хоногийн үнийн мэдээ


/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2019 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/04 09/11 09/18 09/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9333  
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8000 8167 8333  
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7300 7300  
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150  
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800  
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233  
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000  
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000  
                               - Бор 65000 65000 65000  
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - -  

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740  
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840  
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370  

2019 оны 8 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/07 08/14 08/21 08/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 10000 10000 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8500 8500 8167
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 8000 8000 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370

2019 оны 7 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/03 07/09 07/17 07/24 07/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 11000 10667 10667 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8667 8833 8500 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 7500 8000 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс - - -

-

 
10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1748 1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1850 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370 2370

2019 оны 6 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/05 06/12 06/19 06/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11167 11167 11167 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9500 9333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1200 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 75000 75000
                               - Бор 75000 75000 75000 75000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

-

10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1770 1770 1770
11 Бензин, А-92, 1 литр 1940 1940 1890 1890
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2400 2370 2370 2370

2019 оны 5 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/01 05/08 05/15 05/22 05/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10833 11833 11833 11833 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9000 9500 9500 9500 9500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7900 8150 8150 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 105000 105000 85000 85000 80000
                               - Бор 105000 105000 85000 85000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 3000 3000 3000

0

0
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1770 1770 1770 1770
11 Бензин, А-92, 1 литр 1785 1860 1860 1860 1860
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2338 2370 2370 2370 2370

2019 оны 4 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/03 04/10 04/17 04/24
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9600 9700 9933
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8000 8700 8800 9000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6900 6900 7500 7900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 127000 120000 123000 121000
                               - Бор 127000 120000 126000 121000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 4500 4500 4500 4000
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1655 1655 1655
11 Бензин, А-92, 1 литр 1735 1785 1785 1785
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2288 2338 2338 2338

2019 оны 3 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/06 03/13 03/20 03/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8833 9500 9500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7933 8000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6150 6150 6900 6900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 80000 80000 110000 132000
                               - Бор 80000 80000 110000 132000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 5000 5000 4500 4500
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1655 1655 1655
11 Бензин, А-92, 1 литр 1735 1735 1735 1735
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2288 2288 2288 2288

2019 оны 2 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/06 02/13 02/20 02/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ - 9267 9267 9000
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ - 7333 7333 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ - 6400 6400 6150
4  Гурил, I  зэрэг, кг - 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг - 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг - 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л - 2500 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан - 80000 80000 80000
                               - Бор - 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - 5500 5500 5500
10 Бензин, А-80, 1 литр - 1702 1655 1655
11 Бензин, А-92, 1 литр - 1735 1735 1735
12 Дизелийн түлш, 1 литр - 2285 2288 2288

2019 оны 1 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/02 01/09 01/16 01/23 01/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8333 9333 9267 9267 9267
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6600 7333 7333 7333 7333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5500 6400 6400 6400 6400
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2500 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 80000 80000 80000 80000 80000
                               - Бор 80000 80000 80000 80000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс     6000 6000 6000
10 Бензин, А-80, 1 литр 1795 1768 1702 1702 1702
11 Бензин, А-92, 1 литр 1835 1835 1735 1735 1735
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2385 2385 2285 2285 2285

2018 оны 12 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/05 12/12 12/19 12/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 7433 7833 7833 8167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5933 6433 6433 6533
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5250 5500 5500 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1800 1800 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 80000 80000 80000 80000
                               - Бор 80000 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1847 1845 1845 1795
10 Бензин, А-92, 1 литр 1987 1885 1885 1835
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2385 2385 2385 2385

2018 оны 11 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/07 11/14 11/21 11/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6600 6700 6800 6867
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5767 5767 5767 5933
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5100 5100 5100 5250
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1067 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1500 1600 1700 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 80000 80000 80000 80000
                               - Бор 80000 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1848 1847 1847 1847
10 Бензин, А-92, 1 литр 1988 1987 1987 1987
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2382 2380 2380 2380
           

2018 оны 10 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6600 6600 6600 6533 6533
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6000 5867 5767 5533 5600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5300 5300 5100 5100 5100
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1067 1067 1067 1067 1067
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1300 1300 1300 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1688 1748 1748 1748 1748
10 Бензин, А-92, 1 литр 1828 1888 1888 1888 1888
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2128 2248 2248 2248 2248

2018 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 9/05 9/12 9/19 9/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6600 6867 6667 6600
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5667 5933 5900 5867
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5400 5400 5250 5250
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1033 1067 1067 1067
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1200 1200 1300
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000 60000
                               - Бор 65000 65000 65000 60000
                               - Холимог        
9 Бен
Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2019 оны 09-р сарын 18-ны байдлаар)

Үхрийн ястай мах 9333 төг.кг
Хонины ястай мах 8333 төг.кг
Ямааны ястай мах 7300 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1150 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2233 төг.кг
Шингэн сүү 1000 төг.л
Ноолуур 65000 төг.кг
Боодолтой өвс  - төг.25кг
Бензин, А-80 1740 төг.л
Бензин, А-92 1840 төг.л
Дизелийн түлш 2370 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс