Долоо хоногийн үнийн мэдээ


2020 оны 02 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/05 02/12 02/19 02/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9767 10667 10667  
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8767 8767  
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500  
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1167 1167 1167  
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800  
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233  
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2500  
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000  
                               - Бор 60000 60000 60000  
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6500 7000 7000

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

 
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840  
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470  

2020 оны 01 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/02 01/08 01/15 01/22 01/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9333 9500 9500 9800
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7600 7767 7867 7867 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6800 6500 6500 6800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150 1167
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1800 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 6500 6500 6500

6500

6500
10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470 2470

/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2019 оны 12 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/04 12/11 12/18 12/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9000 8833 9000 9500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7600 7433 7600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6300 6000 6300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1800 1800 1800 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6500 6500 6500

6500

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470

2019 оны 11 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/06 11/13 11/20 11/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 9000 9100
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500 7433
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6300 6500 6300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1500 1500 1500 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6000 6000 6000

6000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2470 2470 2470

2019 оны 10 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9000 9000 8833 8833 8500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7933 7833 7767 7767 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 6500 6500 6500 6500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1300 1300 1300 1300 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000 65000 65000
                               - Бор 65000 65000 65000 65000 65000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 5500 5500 5500

5500

6000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370 2370

2019 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/04 09/11 09/18 09/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9333 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8000 8167 8333 8333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7300 7300 7300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000 65000
                               - Бор 65000 65000 65000 65000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - -  

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370

2019 оны 8 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/07 08/14 08/21 08/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 10000 10000 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8500 8500 8167
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 8000 8000 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370

2019 оны 7 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/03 07/09 07/17 07/24 07/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 11000 10667 10667 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8667 8833 8500 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 7500 8000 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс - - -

-

 
10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1748 1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1850 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370 2370

2019 оны 6 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/05 06/12 06/19 06/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11167 11167 11167 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9500 9333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1200 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 75000 75000
                               - Бор 75000 75000 75000 75000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

-

10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1770 1770 1770
11 Бензин, А-92, 1 литр 1940 1940 1890 1890
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2400 2370 2370 2370

2019 оны 5 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/01 05/08 05/15 05/22 05/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10833 11833 11833 11833 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9000 9500 9500 9500 9500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7900 8150 8150 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 105000 105000 85000 85000 80000
                               - Бор 105000 105000 85000 85000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 3000 3000 3000

0

0
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1770 1770 1770 1770
11 Бензин, А-92, 1 литр 1785 1860 1860 1860 1860
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2338 2370 2370 2370 2370

2019 оны 4 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/03 04/10 04/17 04/24
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9600 9700 9933
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8000 8700 8800 9000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6900 6900 7500 7900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 127000 120000 123000 121000
                               - Бор 127000 120000 126000 121000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 4500 4500 4500 4000
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1655 1655 1655
11 Бензин, А-92, 1 литр 1735 1785 1785 1785
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2288 2338 2338 2338

2019 оны 3 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/06 03/13 03/20 03/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8833 9500 9500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7933 8000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6150 6150 6900 6900
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 80000 80000 110000 132000
                               - Бор 80000 80000 110000 132000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 5000 5000 4500 4500
10 Бензин, А-80, 1 литр 1655 1655 1655 1655
11 Бензин, А-92, 1 литр 1735 1735 1735 1735
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2288 2288 2288 2288

2019 оны 2 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/06 02/13 02/20 02/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ - 9267 9267 9000
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ - 7333 7333 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ - 6400 6400 6150
4  Гурил, I  зэрэг, кг - 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг - 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг - 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л - 2500 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан - 80000 80000 80000

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2020 оны 02-р сарын 19-ний байдлаар)

Үхрийн ястай мах 10667 төг.кг
Хонины ястай мах 8767 төг.кг
Ямааны ястай мах 7500 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1167 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2233 төг.кг
Шингэн сүү 2500 төг.л
Ноолуур 60000 төг.кг
Боодолтой өвс  7000 төг.25кг
Бензин, А-80 1740 төг.л
Бензин, А-92 1840 төг.л
Дизелийн түлш 2470 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс