Долоо хоногийн үнийн мэдээ


2020 оны 05 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/06 05/13 05/20 05/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10000 9833    
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 10100 9933    
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7900 7800    
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200    
5 Элсэн чихэр, кг 2000 1800    
6 Цагаан будаа, кг 2533 2533    
7 Шингэн сүү, л 2000 2000    
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 52000 52000    
                               - Бор 52000 50000    
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 9000 9000  

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1417

1417

 

 
11 Бензин, А-92, 1 литр 1480 1480    
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2170 2170    

2020 оны 04 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 04/01 04/08 04/15 04/22 04/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10333 10167 11000 11000 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8867 8867 10100 10100 9933
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 8000 7500 7500 7800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1200 1200 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2533 2533 2533 2533 2533
7 Шингэн сүү, л 2000 2500 2000 2000 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 50000 50000 50000 50000
                               - Бор 65000 50000 45000 45000 45000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 8500 9000 9000

9000

9000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1693

1693

1417

1417 1417
11 Бензин, А-92, 1 литр 1790 1790 1480 1480 1480
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2170 2170 2170

2020 оны 03 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 03/04 03/11 03/18 03/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10667 10667 10833 10333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8767 8933 8867 8867
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1167 1200 1200 1200
5 Элсэн чихэр, кг 1800 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2233 2533 2533 2533
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 7000 8500 8500

8500

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1697
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1790
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470

2020 оны 02 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 02/05 02/12 02/19 02/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9767 10667 10667  
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8767 8767  
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500  
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1167 1167 1167  
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800  
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233  
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2500  
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000  
                               - Бор 60000 60000 60000  
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6500 7000 7000

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

 
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840  
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470  

2020 оны 01 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 01/02 01/08 01/15 01/22 01/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9333 9500 9500 9800
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7600 7767 7867 7867 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6800 6500 6500 6800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150 1167
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1800 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 6500 6500 6500

6500

6500
10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470 2470

/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2019 оны 12 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/04 12/11 12/18 12/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9000 8833 9000 9500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7600 7433 7600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6300 6000 6300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1800 1800 1800 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6500 6500 6500

6500

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2470 2470 2470 2470

2019 оны 11 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/06 11/13 11/20 11/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 9000 9100
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7500 7500 7433
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 6300 6300 6500 6300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1500 1500 1500 1800
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 60000 60000 60000 60000
                               - Бор 60000 60000 60000 60000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс 6000 6000 6000

6000

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2470 2470 2470

2019 оны 10 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9000 9000 8833 8833 8500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 7933 7833 7767 7767 7500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7000 6500 6500 6500 6500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1300 1300 1300 1300 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000 65000 65000
                               - Бор 65000 65000 65000 65000 65000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс 5500 5500 5500

5500

6000
10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740

1740

1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1840 1840 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370 2370

2019 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/04 09/11 09/18 09/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9333 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8000 8167 8333 8333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7500 7300 7300 7300
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1150 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 65000 65000 65000 65000
                               - Бор 65000 65000 65000 65000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - -  

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370

2019 оны 8 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 08/07 08/14 08/21 08/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 10000 10000 9333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8500 8500 8167
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 8000 8000 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1150 1150 1150
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

 

10 Бензин, А-80, 1 литр

1740

1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370

2019 оны 7 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 07/03 07/09 07/17 07/24 07/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11000 11000 10667 10667 10667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 8833 8667 8833 8500 8500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7800 7500 8000 7500 7500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Бор 75000 75000 80000 80000 80000
                               - Холимог          
9 Боодолтой өвс - - -

-

 
10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1748 1740 1740 1740
11 Бензин, А-92, 1 литр 1890 1850 1840 1840 1840
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2370 2370 2370 2370 2370

2019 оны 6 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 06/05 06/12 06/19 06/26
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 11167 11167 11167 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9500 9500 9500 9333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 8500 8500 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1200 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000 75000 75000 75000
                               - Бор 75000 75000 75000 75000
                               - Холимог        
9 Боодолтой өвс - - -

-

10 Бензин, А-80, 1 литр 1770 1770 1770 1770
11 Бензин, А-92, 1 литр 1940 1940 1890 1890
12 Дизелийн түлш, 1 литр 2400 2370 2370 2370

2019 оны 5 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 05/01 05/08 05/15 05/22 05/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 10833 11833 11833 11833 11167
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 9000 9500 9500 9500 9500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 7900 8150 8150 8500 8500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1800 1800 1800 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233 2233

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2020 оны 05-р сарын 13-ны байдлаар)

Үхрийн ястай мах 9833 төг.кг
Хонины ястай мах 9933 төг.кг
Ямааны ястай мах 7800 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1200 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2533 төг.кг
Шингэн сүү 2000 төг.л
Ноолуур 52000 төг.кг
Боодолтой өвс  9000 төг.25кг
Бензин, А-80 1417 төг.л
Бензин, А-92 1480 төг.л
Дизелийн түлш 2170 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс