Долоо хоногийн үнийн мэдээ


/ 7 хоног бүрийн лхагва гарагийн өдрийн байдлаар шинэчлэгдэнэ /

2018 оны 8 р сар /дундаж үнэ/ 

 

Барааны нэр, төрөл 8/01 8/08 8/15 8/22 8/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 7100        
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6333        
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5500        
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1033        
5 Элсэн чихэр, кг 1800        
6 Цагаан будаа, кг 2233        
7 Шингэн сүү, л 1000        
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 75000        
                               - Бор 75000        
                               - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1665        
10 Бензин, А-92, 1 литр 1828        
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2128        

2018 оны 7 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 7/04 7/11 7/18 7/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 7700 7767 7500 7333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6500 6500 6500 6333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5650 5650 5500 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 1867 1867 1800 1800
6 Цагаан будаа, кг 2233 2233 2233 2233
7 Шингэн сүү, л 1200 1000 1000 1000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 85000 75000 75000 75000
                               - Бор 85000 75000 75000 75000
                               - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1665 1665 1665 1665
10 Бензин, А-92, 1 литр 1828 1828 1828 1828
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2128 2128 2128 2128

2018 оны 6 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 6/06 6/13 6/20 6/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 8000 7933 7600 7767
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6833 6467 6433 6433
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5500 5500 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1300 1200 1200 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 90000 85000 85000 85000
                               - Бор 90000 85000 85000 85000
                               - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1620 1620 1620 1620
10 Бензин, А-92, 1 литр 1760 1760 1760 1760
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2040 2040 2040 2040

2018 оны 5 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 5/02 5/09 5/16 5/23 5/30
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 7333 7933 8000 8167 8333
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 6167 7000 6933 6933 6667
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4650 5000 5500 5500 5500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2000 2000 2000 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 1500 1500 1500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 95000 95000 95000 95000 90000
                               - Бор 95000 95000 95000 95000 90000
                               - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1620 1620 1620 1620 1620
10 Бензин, А-92, 1 литр 1760 1760 1760 1760 1760
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2040 2040 2040 2040 2040

2018 оны 4 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 4/04 4/11 4/18 4/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6733 6600 6933 7667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5667 5667 5667 7000
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1133 1133 1100

1100

5 Элсэн чихэр, кг 2067 2067 2000 2000
6 Цагаан будаа, кг 2300 2300 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 100000 102000 100000 90000
                               - Бор 100000 102000 100000 90000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1620 1620 1620 1620
10 Бензин, А-92, 1 литр 1760 1760 1760 1760
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2040 2040 2040 2040

2018 оны 3 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 3/07 3/14 3/21 3/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6767 6767 6700 6600
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5867 5767 5667 5667
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4500 4500 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1133 1133 1133 1133
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2133 2133 2067
6 Цагаан будаа, кг 2267 2300 2300 2300
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 55000 55000 65000 80000
                               - Бор 55000 55000 65000 80000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1625 1625 1620 1620
10 Бензин, А-92, 1 литр 1765 1765 1760 1760
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2045 2045 2040 2040

2018 оны 2 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 2/07 2/14 2/21 2/28
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6867 7767 7167 6667
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5600 5867 5767 5933
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4600 4600 4500 4500
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1133 1133 1133 1133
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2500 2500 2500 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 58000 55000 55000 55000
                                      - Бор 58000 55000 55000 55000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1625 1625 1625
10 Бензин, А-92, 1 литр 1670 1765 1765 1765
11 Дизелийн түлш, 1 литр 2040 2045 2045 2045

2018 оны 1 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 1/03 1/10 1/17 1/24 1/31
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 6167 6400 6400 6500 6633
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 5000 5333 5333 5433 5600
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3600 3600 3600 4167 4600
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1133 1133 1133 1133 1133
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000 2500
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 58000 58000 58000 58000 58000
                                      - Бор 58000 58000 58000 58000 58000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650 1663
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1848 2010

2017 оны 12 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 12/06 12/13 12/20 12/27
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 5333 5500 5433 5433
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4433 4500 4433 4433
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3767 3767 3600 3600
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1133 1133 1133 1133
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 2000 2000 2000 2000
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 58000 58000 58000 58000
                                      - Бор 58000 58000 58000 58000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 11 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 11/01 11/08 11/15 11/22 11/29
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/ 5500 5500 5500 5500 5500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/

4500

4500 4500 4500 4500
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 3867 3867 3800 3800 3800
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1133 1133 1133 1133
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1200 1200 1500 1500 1700
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 55000 55000 55000 58000 58000
                                      - Бор 55000 55000 55000 58000 58000
                                      - Холимог          
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500 1500 1500
10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750 1750

2017 оны 10 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 10/04 10/11 10/18 10/25
1 Үхрийн ястай мах, кг /шинэ/

6000

5500

5333 5500
2 Хонины ястай мах, кг /шинэ/ 4800 4500 4333 4333
3 Ямааны ястай мах, кг /шинэ/ 4000 4000 3933 3767
4  Гурил, I  зэрэг, кг 1100 1100 1100 1100
5 Элсэн чихэр, кг 2233 2233 2233 2233
6 Цагаан будаа, кг 2267 2267 2267 2267
7 Шингэн сүү, л 1000 1000 1000 1200
8 Ноолуурын үнэ 1кг:- Цагаан 45000 45000 55000 60000
                                      - Бор 45000 45000 55000 60000
                                      - Холимог        
9 Бензин, А-80, 1 литр 1500 1500 1500

1500

10 Бензин, А-92, 1 литр 1650 1650 1650 1650
11 Дизелийн түлш, 1 литр 1750 1750 1750 1750

2017 оны 9 р сар /дундаж үнэ/

Барааны нэр, төрөл 09/06 09/13 09/20
Мэдээ тайлангийн маягт
Заавар, аргачлал

Тоон хэл эзэмшигчид - дурсамж нэвтрүүлэг

         (2018 оны 8-р сарын 01-ний байдлаар)

Үхрийн ястай мах 7100 төг.кг
Хонины ястай мах 6333 төг.кг
Ямааны ястай мах 5500 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1033 төг.кг
Элсэн чихэр 1800 төг.кг
Цагаан будаа 2233 төг.кг
Шингэн сүү 1000 төг.л
Ноолуур 75000 төг.кг
Бензин, А-80 1665 төг.л
Бензин, А-92 1828 төг.л
Дизелийн түлш 2128 төг.л

                                                           Дэлгэрэнгүй...

 

 

2010-2014 оны мэдээлэл

2015оны 1-12р сарын мэдээлэл

2016оны 1-11р сарын мэдээлэл

                                                                              

                                                                                                     

Та манай

hit stats
дахь

зочин боллоо.


 

Бидэнтэй нэгдээрэй Орхон Статистик Хэлтэс